Publiskojamā informācija Publicētā informācija
Vispārējais stratēģiskais mērķis Sniegt kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, galvenokārt, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam
Darbības veids Veselības aprūpe
Vidēja termiņa darbības stratēģija Darbibas strategija 2021-2023.pdfDarbibas strategija 2017-2020.pdf
Finanšu un nefinanšu mērķi Merki_2022-2023.pdfMerki_2021-2022.pdfMerki_2019-2020.pdfMerki_2018-2019.pdfMerki_2017-2018.pdf
Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Merku_rezultats_2021Merku_rezultats_2020Merku_rezultats_2019, Merku_rezultats_2018Merku_rezultats_2017.pdf
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Iemaksas_2021Iemaksas_2020Iemaksas_2019Iemaksas_2018Iemaksas_2017Iemaksas_2016Iemaksas_2015.pdf
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Pasvald_budz_fin_2017.pdfPasvald_budz_fin_2016.pdf
Atalgojuma politikas principi Atalgojuma_politikas_principi.pdf
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati 01.01.2021-31.03.2021.pdf, 01.01.2021-30.06.2021.pdf, 01.01.2021-30.09.2021.pdf
01.01.2020-31.03.2020.pdf01.01.2020-30.06.2020.pdf,01.01.2020-30.09.2020.pdf,
01.01.2019-31.03.2019.pdf01.01.2019-30.06.2019.pdf01.01.2019-30.09.2019.pdf
01.01.2018-30.09.2018.pdf,01.01.2018-30.06.2018.pdf01.01.2018-31.03.2018.pdf
01.01.2017-30.09.2017.pdf, 01.01.2017-30.06.2017.pdf,01.01.2017-31.03.2017.pdf
01.01.2016-30.09.2016.pdf,01.01.2016-30.06.2016.pdf01.01.2016-31.03.2016.pdf
01.01.2015-30.09.2015.pdf, 01.01.2015-30.06.2015.pdf01.01.2015-31.03.2015.pdf
Neauditēti gada pārskati Neaud_GP_2020.pdf
Auditēti gada pārskati GP_2021.pdfGP_2020.pdfGP_2019.pdf, GP_2018.pdf, GP_2017.pdf, GP_2016.pdf, GP_2015.pdfGP_2014.pdf
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Kapitāla daļu turētāja 100% ir Jelgavas pilsētas pašvaldība (nav līdzdalību citās kapitālsabiedrībās)
Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriska_struktura.pdf
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
Informācija par iepirkumiem Skatīt mājas lapas sadaļā IEPIRKUMI
Statūti Statuti.pdf
Informācija par valdes locekli Rīgas Medicīnas Institūts 1974.g. Valdes locekle Ingrīda Budrēvica, pilnvaras termiņš – 03.02.2026.
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Dal_sapulce_ark_2016.02.01Dal_sapulce_kart_2016.04.21Dal_sapulce_ark_2016.06.22Dal_sapulce_ark_2016.12.12,
Dal_sapulce_ark_2017.03.06Dal_sapulce_kart_2017.04.28,
Dal_sapulce_kart_2018.04.25Dal_sapulce_ark_2018.12.19,
Dal_sapulce_ark_2019.02.26Dal_sapulce_kart_2019.04.26,
Dal_sapulce_ark_2020.02.26Dal_sapulce_kart_2020.04.30.pdf, Dal_sapulce_ark_2020.12.03.pdf,
Dal_sapulce_kart_2021.04.28.pdfDal_sapulce_ark_2021.02.16.pdfDal_sapulce_ark_2021.07.02.pdf
Pretkorupcijas pasākumu plāns Pretkorupcijas_plans.pdf